Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2104631571, 2104617627, 6947723624
Fax : 2117202253
Email: harispat@gmail.com