Ποιοι είμαστε: 

Η παρουσία του γραφείου μας στο χώρο των εκτελωνισμών ξεκίνησε το 1971 υπό τον Ιωάννη Πατρικαρέα και απο το 2011 πέρασε στα χέρια του Χαράλαμπου Πατρικαρέα. Τα 50 χρόνια ενεργής πορείας  μας στο χώρο  εγγυώνται την απρόσκοπτη διεκπεραίωση οποιασδήποτε εισαγωγής και εξαγωγής που μας ανατίθεται. Κύριος γνώμονας μας είναι η αξιοπιστία απέναντι στο πελατολόγιο μας αλλά και η ταχύτητα στις τελωνειακές διαδικασίες. Παραμένουμε σε συνεχή ενημέρωση για όλες τις νέες τελωνειακές και νομοθετικές εξελίξεις ενώ διαθέτουμε τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις τάσεις της σύγχρονης εποχής. Το δίκτυο συνεργατών μας μας επιτρέπει να προσφέρουμε πλήρη πακέτα υποστήριξης σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές . 

Ζητήστε μας οικονομική προσφορά και θα σας καθοδηγήσουμε πλήρως σε οποιαδήποτε απορία εχετε.